Šperos.lt > Chemija > Cheminiai elementai > Cheminių elementų laboratoriniai darbai
Cheminių elementų laboratoriniai darbai

(25 darbai)

Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimasAliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas. Darbo eiga ir rezultatai. Skaityti daugiau
Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas (2)Darbo eiga. Organinių dažų tirpalai. Neorganinių druskų tirpalai. Aliuminio oksido plėvelės sandara. Išvada. Skaityti daugiau
Druskos ir acto rūgšties nustatymas mišinyjeLaboratorinis darbas Nr. 9.2. Darbo tikslas: duotame mišinyje nustatyti HCl ir CH3COOH kiekius. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai ir tirpalai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Entalpijos nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti aliuminio (Al) entalpijų reikšmes. Standartinės entalpijos. Entalpijos lydymosi temperatūroje kai būklė dar kieta. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Galvaninės dangos (4)Užduotis. Plokštelės padengimas (variavimas) elektrolizės būdu. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Geležies kiekio nustatymas redukavimuiDarbo tikslas : nustatyti geležies kiekį, skirtą jos redukavimui iki dvivalentės geležies dvivalenčio alavo chloride pertekliumi ir tolesniam gauto mišinio titravimui kalio permanganato tirpalu. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai ir tirpalai. Duomenų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Geležies nustatymasLaboratorinis darbas nr. 10.4. Darbo tikslas: nustatyti geležies kiekį tiriamajame tirpale. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai ir tirpalai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Gliukozės nustatymasLaboratorinis darbas Nr. 8.1. Darbo tikslas: gradavimo grafiko metodu nustatyti gliukozės koncentraciją tiriamajame tirpale. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Mangano (MnO4) ir chromo (Cr2O7) nustatymas mišinyjeLaboratorinis darbas nr. 3.2. Darbo tikslas: tiriamajame tirpale nustatyti mangano ir chromo kiekius. Prietaisai ir indai. Cheminiai reagentai ir tirpikliai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagų tirpumasTikslas: Nustatyti turimo (gauto) oksalato tirpumą gramais 100g vandens, sotaus oksalato tirpalo procentinę koncentraciją ir molinę koncentraciją. Tikslas. Metodika. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozijaMetalų aktyvumas iš jų druskų tirpalų kitais metalais. Metalų tirpumas įvairiose rūgštyse. Amfoterinių metalų tirpumas šarmuose. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija. Skaityti daugiau
Metalų korozijaCinkuotos ir alavuotos skardos korozija. Geležies korozija įvairiuose junginiuose. Skaityti daugiau
Metalų korozija (11)Darbo tikslas: Ištirti su kokiomis medžiagomis vyksta metalų korozija ir užrašyti vykstančių reakcijų anodines ir katodines lygtis. Darbo eiga. Rezultatai. Geležies korozija įvairiuose elektrolituose. Cinkuotos alavuotos skardos korozija. Korozija, esant nevienodai aeracijai. Išvada. Skaityti daugiau
Metalų korozija (12)Darbo tikslas: išnagrinėti metalų elektrocheminės korozijos įvairiose terpėse mechanizmus ir parašyti korozijos anodines ir katodines bei metalų jonų atpažinimo reakcijas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Tiesiogiai sujungtų cinko ir švino korozijos nustatymas. Protektorinė apsauga nuo korozijos. Metalo įtaka kito metalo korozijai. Korozija, atsirandanti cinko ir vario kontakto atveju. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Metalų korozija (2)Metalų korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau
Metalų korozija (3)Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau
Metalų korozija (5)Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau
Metalų korozija (6)Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau
Metalų korozija (7)Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginio aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau
Metalų korozija (8)Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Dviejų tiesiogiai sujungtų metalų korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės vaidmens nustatymas. Korozijos aktyvatoriaus vaidmens nustatymas. Skaityti daugiau